Sixty

Un estil d'anys de canvi, de cerca de la pròpia identitat i de la diversió que preval.

Existeixen multitud de trets estètics que identifiquen un període històric de xoc amb llargues tradicions d'estil en la moda, la forma de vida, la cultura, la música. Una identitat que va suposar una transformació i que es va convertir en icona.