Paravents

Paravents. Un element de separació d'espais dins d'un mateix espai, moderns, clàssics, amb miralls, amb capacitat per a separar també el so. Un recurs funcional i decoratiu clàssic que àdhuc està de manera.