Espais

Totes les estances de la casa classificades per espais habitables

Les habitacions o estances que compartimenten la nostra llar són funcionalment espais on podem realitzar la nostra activitat quotidiana atenent a les nostres necessitats, gustos i hàbits. Crear espais que puguin escenificar la nostra vida i que reflecteixin els nostres estils de vida és l'objectiu de Casaeshome.